"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie jest zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Zasady etyki

Postępujemy zgodnie z zasadami etyki doradcy podatkowego.

W pracy naszej Kancelarii, kierujemy się dobrem naszych Klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą oraz zasadami etyki zawodowej.

Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro Klienta.

Każdy doradca podatkowy jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu.

Stosowanie zasad etyki doradca podatkowy potwierdza rotą ślubowania:

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą, zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Andrzej Matras

Gunów-Kolonia 19
28-500 Kazimierza Wielka
Email: andrzej.matras@onet.pl
Telefon: 690203597

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia