"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie jest zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Tajemnica zawodowa

Nasza Kancelaria, prowadzona przez doradcę podatkowego ma zapewnioną formalną ochronę i gwarancję przed próbą uzyskania od niego przez jakikolwiek organ czy sąd tego, co zostało mu powierzone w najgłębszej tajemnicy przez Klienta. Informacje te mogą być wyjawione tylko po uzyskaniu postanowienia Sądu Karnego w postępowaniu karnym.
To fundament zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.

Zasady dotyczące tajemnicy zawodowej opisuje art. 37 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 130 ze zm.). Z art. 37 ust. 1 tejże ustawy wynika, że doradca podatkowy obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonaniem zawodu. Zasady te stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Andrzej Matras

Gunów-Kolonia 19
28-500 Kazimierza Wielka
Email: andrzej.matras@onet.pl
Telefon: 690203597

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia