"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie jest zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążącej informacji stawkowej, tzw. WIS

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, tzw. WIS, która ułatwia podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewnia w tym zakresie odpowiednią ochronę. Jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. 

W ramach świadczonych usług zapewniamy fachową pomoc w zakresie sporządzenia wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej jak również wsparcie w uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej.

Przepisy podatkowe przez swoją zawiłość i obszerność nie zawsze są jasne dla podatników. Niejednokrotnie zdarza się, że w kwestiach spornych nawet organy skarbowe i sądy administracyjne mają inne stanowiska. W takich sytuacjach, aby uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych, problem może rozwiązać indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego. Indywidualna interpretacja to specjalne pismo, wydawane w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy na wniosek podatnika. Uwzględnia się w nim wszystkie aspekty sprawy, zwracając uwagę zarówno na przepisy prawne, jak i szczególną sytuację podatnika. Indywidualna interpretacja chroni podatnika (wnioskodawcę) niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wydaną indywidualną interpretację zmieni z urzędu minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

W ramach świadczonych usług zapewniamy fachową pomoc w zakresie sporządzenia wniosku o wydanie  indywidualnej interpretacji jak również wsparcie w uzyskaniu indywidualnej interpretacji.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Andrzej Matras

Gunów-Kolonia 19
28-500 Kazimierza Wielka
Email: andrzej.matras@onet.pl
Telefon: 690203597

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia