"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie jest zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, czynności sprawdzające. Postępowania podatkowe i sądowe:

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących: podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług, podatku u źródła (WHT), podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W ramach świadczonych usług zapewniamy:
  • reprezentację Klienta w trakcie, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz w postępowaniu podatkowym, w tym również odwoławczym,
  • przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi na wezwanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg i stanowiska w sprawie wyników kontroli,
  • przygotowanie odwołań, wniosków dowodowych i innych pism procesowych w postępowaniu podatkowym oraz reprezentację przez dyrektorami izb administracji skarbowej i samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
  • wsparcie w skompletowaniu właściwej dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
  • aktywny udział w przesłuchaniach stron i świadków na każdym etapie postępowania,
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi, w tym przygotowanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych i dodatkowych pism procesowych,
  • przygotowanie skarg kasacyjnych, odpowiedzi na skargi kasacyjne organu, innych pism procesowych oraz reprezentację na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Andrzej Matras

Gunów-Kolonia 19
28-500 Kazimierza Wielka
Email: andrzej.matras@onet.pl
Telefon: 690203597

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia